🇺🇦 Mid Front-end Developer (JS/jQuery/Vue)

(🇺🇦 English below)

 

Náplň práce:

Hľadáme skúseného developera na mid úrovni na full-time v bratislavskom office s možným home officom, prvé týždne však primárne in-house.

V Startitup Group aktuálne pracujeme nielen na našich portáloch, predplatnom Startitup PREMIUM, ale aj na out-of-the-box riešeniach, ktorých front-endy treba technologicky zastrešiť a viesť.

Čo budeš robiť:

 • vyvíjať nové riešenia pre pripravované projekty s možnosťou určenia technologického smerovania projektov a voľby technológií
 • starať sa o už existujúce riešenia a ich optimalizáciu či refactoring
 • navrhovať a budovať nové interaktívne funkcionality
 • zlepšovanie systému predplatného a jeho frontendu
 • práca na inovatívnych a nových projektoch, ktoré na Slovensku nemajú obdobu
 • pravidelná komunikácia s tímami z produktu, marketingu či redakcie, čo sa týka problémov či nových features
 • implementácia a napájanie 3rd party softvérov, s ktorými pracujú napríklad redakcia či marketing
 • možnosť návrhu a uplatnenia vlastných nápadov či vylepšení

Očakávame, že:

Po 7 dňoch… sa budeš orientovať vo firme a v tech, ktorý využívame. Nacítiš, ako fungujú firemné procesy, kde sú naše silné stránky a kde slabiny.

Po 30 dňoch… máš ucelený prehľad na zoznam vecí, ktoré treba zlepšiť a pripraviť. Sám odhaľuješ nedostatky a už aktívne buduješ pevné základy novým projektom

Po 6 mesiacoch… pracuješ stopercentne samostatne a zadania od produktu, marketingu či redakcie len tak odbiehajú. Máš refaktornuté základy existujúcich projektov, na ktorých staviaš a sústredíš sa na budovanie nových funkcionalít, ktoré prinášajú želané výsledky

Požiadavky:

 • Mid front-end dev so skúsenosťou budovania front-endu samostatne aj v tíme, ktorý má základy dávno v malíčku
 • pokročilá angličtina a slovenčina must-have
 • JavaScript – Pokročilý
 • jQuery – Pokročilý
 • Vue.js – Pokročilý
 • CSS – Pokročilý
 • SCSS – Pokročilý
 • HTML – Pokročilý
 • AJAX – Pokročilý
 • WordPress – Pokročilý
 • PHP – Základy
 • Git – základy
 • Musíš byť v obraze, keď sa spomenie napríklad Core Web Vitals, Critical rendering path, či cache

Okrem toho potrebujeme, aby si sa nebál googliť a púšťať sa do nových vecí. Ak nám náš partner povie, že potrebuje pripraviť niečo, o čom si v živote nepočul, zistíš to, pochopíš to a deleguješ.

 

Ponúkame:

 • možný home-office
 • ak chceš, tak firemný equipment (notebook+monitor, vyhovuje nám Mac aj Windows)
 • nonstop káva, fresh ovocie, drinky alko+nealko či iné pozornosti od našich partnerov
 • lístky do kina alebo na biznis/marketing/e-commerce konferencie, workshopy etc.
 • nové a moderné priestory, dobré pracovné prostredie je pre nás základ
 • psíky v office (môže sa k nim pridať aj ten tvoj)
 • skvelý tím ľudí, ktorí ti vždy poriadia
 • firemné raňajky, pravidelné pivo či večere, divoké teambuildingy, posedenia…

Sme mladý tím – nie rigorózny korporát, ale energická mladá firma, kde sa príliš nedbá na komplikované procesy alebo zbytočné mítingy a dáva sa priestor vlastnej kreativite a riešeniam.

Náš office je príjemný a v dobrej dostupnosti – 3 minúty autom z centra Bratislavy, na Panónskej ceste 7 (bývalá Pluska).

→ Máš záujem? Ozvi sa prostredníctvom emailu [email protected] 

 


 

🇺🇦 Job description:

We are looking for an experienced senior or mid level front-end developer for a full-time position in our Bratislava office with possible home office. First weeks in-office presence is preferred.

Startitup Group is Slovakia’s 5th largest digital media publisher with extensive technological background. Our development teams works not only on maintaining our media outlets, but also on out-of-the-box solutions for special projects that need to be both led and developed.

Startitup Group offers not only 8 large publishing brands, but also multiple on-top technological solutions going hand-to-hand with our marketing efforts. We create projects, striving to compete with market leaders, and are looking for a skilled developer to design and deliver them.

 

We expect you to:

 • develop new solutions for upcoming projects with the ability to determine the technology direction of projects and technology choices
 • building solid foundations for new projects that are just waiting for you to make them happen
 • take care of existing solutions and their optimization or refactoring
 • design and build new interactive functionalities
 • improving the subscription system and its frontend
 • working on innovative and new projects that are unparalleled in Slovakia
 • regular communication with product, marketing or editorial teams regarding issues or new features
 • implementing and powering 3rd party software, with which, for example, editorial or marketing teams work
 • possibility of designing and implementing your own ideas or improvements

 

Requirements:

 • Mid front-end dev experience with building the front-end of sites and web apps independently and in a team. You need to have the basics covered
 • Advanced level of the English language is a must and we prefer you can communicate in Slovak or at least understand the basics
 • JavaScript – Advanced
 • jQuery – Advanced
 • Vue.js – Advanced
 • CSS – Advanced
 • SCSS – Advanced
 • HTML – Advanced
 • AJAX – Advanced
 • WordPress – Advanced
 • PHP – Basics
 • Git – Basics
 • Knowledge of conepts like: Core Web Vitals, Critical rendering path, cache… is a must

 

We offer:

 • possible home-office
 • company equipment if needed (Mac/Windows, monitors/screens, peripherals…)
 • nonstop coffee, fresh fruits, alco & alco-free drinks and other treats from our partners
 • cinema tickets, free entry to business/marketing/e-commerce events, workshops etc.
 • dog-friendy office (yours can join too!) full of forward-driven young people only 5 minutes from Bratislava downtown
 • company breakfast, company dinners and nights out, teambuildings etc.

 

We are a young team – not a rigorous corporation, but an energetic young company. We don’t pay too much attention on complicated processes or unnecessary meetings and rather endorse and give space to one’s own creativity and problem-solving skills.

→ Caught your eye? Contact us directly at [email protected] 

 

Miesto výkonu práce: Bratislava - on-site

Mesačné ohodnotenie: 2500+ €

Typ úväzku: živnosť