🇺🇦 Mid / Senior Back-end Developer (PHP/WordPress/Nette)

(🇺🇦 English below)

 

Náplň práce:

Hľadáme skúseného developera na senior alebo mid úrovni na full-time v bratislavskom office s možným home officom.

V Startitup Group aktuálne pracujeme nielen na našich portáloch, predplatnom Startitup PREMIUM, ale aj na out-of-the-box riešeniach, ktoré treba technologicky zastrešiť a viesť.

Startitup Group netvorí len 8 veľkých médií, ale aj viacero zaujímavých nadstavbových projektov. Pripravujeme projekty, s ktorými máme ambíciu konkurovať najväčším hráčom na trhu a potrebujeme šikovného developera, ktorý nám povie, ako majú vyzerať a fungovať po technickej stránke.

 

Čo budeš robiť:

 • vyvíjať nové riešenia pre pripravované projekty, za pomoci vlastného tímu, ktorý postupne budujeme
 • budovanie pevných základov pre nové projekty, ktoré čakajú len na teba, kým ich zrealizuješ
 • starať sa o už existujúce riešenia a ich optimalizáciu
 • práca s open-source technológiami
 • práca na ôsmich veľkých médiách, ich WordPress adminoch a pluginoch
 • budovanie API
 • zlepšovanie systému predplatného
 • pravidelná komunikácia s tímami z produktu, marketingu či redakcie, čo sa týka problémov či nových features
 • implementácia a napájanie 3rd party softvérov, s ktorými pracujú napríklad redakcia či marketing

 

Očakávame, že:

Po 7 dňoch… sa budeš orientovať vo firme a v tech, ktorý využívame. Nacítiš, ako fungujú firemné procesy, kde sú naše silné stránky a kde slabiny.

Po 30 dňoch… máš ucelený prehľad na zoznam vecí, ktoré treba zlepšiť a pripraviť. Sám odhaľuješ nedostatky a už aktívne buduješ pevné základy novým projektom

Po 6 mesiacoch… pracuješ stopercentne samostatne a zadania od produktu, marketingu či redakcie len tak odbiehajú. Servery, weby, adminy, predplatné, nič nie je problémom.

 

Požiadavky:

 • senior (alebo mid) so skúsenosťou s vedením menších tímov v IT
 • pokročilá angličtina a slovenčina must-have
 • PHP, OOP PHP, Nette, JavaScript základy, MySQL
 • WordPress, Git, Docker
 • Linux, Apache Web Server výhodou
 • Varnish Cache a Redis výhodou
 • základy a skúsenosti s DevOps výhodou
 • skúsenosti s prácou na open-source technológiách výhodou

Okrem toho potrebujeme, aby si sa nebál googliť a púšťať sa do nových vecí. Ak nám náš partner povie, že potrebuje pripraviť niečo, o čom si v živote nepočul, zistíš to, pochopíš to a deleguješ.

 

Ponúkame:

 • možný home-office
 • ak chceš, tak firemný equipment (notebook+monitor, vyhovuje nám Mac aj Windows)
 • nonstop káva, fresh ovocie, drinky alko+nealko či iné pozornosti od našich partnerov
 • lístky do kina alebo na biznis/marketing/e-commerce konferencie, workshopy etc.
 • nové a moderné priestory, dobré pracovné prostredie je pre nás základ
 • psíky v office (môže sa k nim pridať aj ten tvoj)
 • skvelý tím ľudí, ktorí ti vždy poriadia
 • firemné raňajky, pravidelné pivo či večere, divoké teambuildingy, posedenia…

Sme mladý tím – nie rigorózny korporát, ale energická mladá firma, kde sa príliš nedbá na komplikované procesy alebo zbytočné mítingy a dáva sa priestor vlastnej kreativite a riešeniam.

Náš office je príjemný a v dobrej dostupnosti – 3 minúty autom z centra Bratislavy, na Panónskej ceste 7 (bývalá Pluska).

→ Máš záujem? Ozvi sa cez Pretlak alebo priamo na [email protected].

 


 

🇺🇦 Job description:

We are looking for an experienced senior or mid level developer for a full-time position in our Bratislava office with possible home office.

Startitup Group is Slovakia’s 5th largest digital media publisher with extensive technological background. Our development teams works not only on maintaining our media outlets, but also on out-of-the-box solutions for special projects that need to be both led and developed.

Startitup Group offers not only 8 large publishing brands, but also multiple on-top technological solutions going hand-to-hand with our marketing efforts. We create projects, striving to compete with market leaders, and are looking for a skilled developer to design and deliver them.

 

We expect you to:

 • develop new solutions for upcoming projects, with the help of your own team
 • building solid foundations for new projects that are just waiting for you to make them happen
 • taking care of existing solutions and optimizing them
 • working with open-source technologies
 • working on eight major media outlets, their WordPress admins and plugins
 • improving the subscription system
 • regular communication with product, marketing or editorial teams regarding issues or new features
 • implementing and powering 3rd party software

 

After 7 days… you will be familiar with the company and the tech we use. You will get a feel for how the company processes work, where our strengths and weaknesses lie.

After 30 days… you will have a comprehensive overview of the list of things to improve and prepare. You discover the gaps yourself and are already actively building a solid foundation for new projects.

After 6 months… you are working 100 % independently and assignments from product, marketing or editorial teams just keep rolling in. Servers, sites, admins, subscriptions, nothing is a problem.

 

Requirements:

 • senior (or mid) with experience in leading compact IT teams
 • English required (with the ability to effectively communicate)
 • PHP, OOP PHP, Nette, JavaScript fundamentals, MySQL
 • WordPress, Git, Docker
 • Linux, Apache Web Server knowledge and experience is considered as a plus
 • Varnish Cache + Redis knowledge and experience is considered as a plus
 • DevOps experience is considered a strength
 • experience working with open-source tech is considered a strength
 • experience with creating new infrastructure and solving creative tasks & delegating is considered a strength

In addition, we need you to not be afraid to google and venture into the unknown

 

We offer:

 • possible home-office
 • company equipment if needed (Mac/Windows, monitors/screens, peripherals…)
 • nonstop coffee, fresh fruits, alco & alco-free drinks and other treats from our partners
 • cinema tickets, free entry to business/marketing/e-commerce events, workshops etc.
 • dog-friendy office (yours can join too!) full of forward-driven young people only 5 minutes from Bratislava downtown
 • company breakfast, company dinners and nights out, teambuildings etc.

We are a young team – not a rigorous corporation, but an energetic young company. We don’t pay too much attention on complicated processes or unnecessary meetings and rather endorse and give space to one’s own creativity and problem-solving skills.

→ Caught your eye? Apply through the Pretlak.sk site or contact us directly at n[email protected]

 

Miesto výkonu práce: Bratislava - on-site

Mesačné ohodnotenie: 2500+ €

Typ úväzku: živnosť