iMHD

  • Stránky imhd.sk boli založené v roku 2 000 ako nekomerčný projekt zameraný na podporu mestskej hromadnej dopravy v Bratislave a postupom času sa rozšírili aj o ďalšie slovenské mestá, ale aj o množstvo zaujímavostí zo zahraničia. V jednotlivých sekciách (mestách) poskytujeme cestovné poriadky, aktuálne informácie z dopravy vrátane publicistiky, informácie o cestovných lístkoch a možnostiach prepravy, mapy a schémy liniek MHD, popisy vozidiel, fotogalériu a veľa iného. Nechýbajú ani pohľady do histórie a budúcnosti dopravy či recesistické sci-fi články. Portál je jedinečný, čo sa týka komplexnosti a ucelenosti informácií o MHD v rámci jedného štátu. Používatelia tak na Slovensku nemusia podobné informácie hľadať na viacerých stránkach s rôznym dizajnom a rozložením prvkov, ale stačí im navštíviť imhd.sk.

Sociálne siete

Fakty

444 tisíc reálnych užívateľov mesačne
14 mil. page views mesačne

Vekové rozloženie a pohlavie

Vaša reklama môže byť na tomto portáli Kontaktujte nás